Výbor a zápisy ze schůzí

Předseda / President

 • Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
  Tel.:+420 224 962 845, 224 962 910
  Fax: +420 224 919 780
  E-mail: jwidi @ lf1.cuni.cz
   

Místopředseda / Vice President

 • Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
  E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
  Tel: +420 377 402 591
  Fax: +420 377 402 374
  E-mail: filipovsky @ fnplzen.cz
   

Vědecká sekretářka / Secretary

 • Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
  II. interní klinika LF v Plzni a Fakutní nemocnice v Plzni
  Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň 
  Tel: +420 377 402 250
  Fax.: +420 377 402 374

  E-mail: seidlerovaji @ fnplzen.cz

Pokladník / Treasurer

 • Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
  Centrum kardiovaskulární prevence
  1. LF UK a FTNsP
  Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
  Tel: +420 261 083 694
  Fax.: +420 261 083 821
  E-mail: renata.cifkova @ ftn.cz

Členové výboru / Members

 • Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
  Oddělení preventivní kardiologie
  I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové
  Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
  Tel: +420 495 83 2652
  Fax: +420 495 832 006
  E-mail: jiri.ceral@fnhk.cz
   
 • Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
  II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
  U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
  Tel: +420 224 962 605
  Fax: +420 224 912 154
  E-mail: ales.linhart @ vfn.cz


   
 •    
 • Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  II. interní klinika LF MU a FN u Sv. Anny
  Pekařská 664/53, 656 91 Brno
  Tel: +420 543 182 253
  Fax.: +420 543 182 307
  E-mail: miroslav.soucek @ fnusa.cz


   
 • Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
  I. interní kardioangiologická klinika
  LF MU a FN u sv. Anny Brno
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Tel: +420 543 182 199
  Fax: +420 543 182 205
  E-mail: jiri.vitovec @ fnusa.cz

   
 • Prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
  Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
  Tel: +420 224 962 121, +420 224 962 932
  Fax: +420 224 963 245
  E-mail: tzeli @ lf1.cuni.cz


   
   

Revizní komise

 • Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
  II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
  E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
  Tel: +420 377 402 384
  Fax: +420 377 402 650
  E-mail: rosolova @ fnplzen.cz
 • Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
  Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
  Tel: +420 224 963 073, +420 224 962 945
  Fax: +420 224 963 245
  E-mail: ondrej.petrak @ vfn.cz

 •  
   
 • Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  I. interní kardioangiologická klinika FN USA a LF MU
  Pekařská 53, 65691 Brno
  Tel: +420 543 192 224 
  E-mail: jindrich.spinar @ gmail.com
   

 •  

Čestný předseda ČSH

 • Prof. MUDr. Jiří Widimský sr, DrSc.

Sekretariát / Administrative Office

 • Ing. Marie Mentlíková
  III. Interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 1
  Praha 2
  Tel: 224 96 2921/2922
  Fax 2 2491 9780
  E-mail: marie.mentlikova @ lf1.cuni.cz

Zápisy ze schůzí výboru